Bel met PantanalTours

0 8 5 - 6 2 5 5 9 1 0


FloraVervoer per kano in de PantanalDierWeg onder waterVogelLokaal huisAuto langs de wegZonsondergang PantanalVlindersUitzicht vanaf het waterTocht te paardVliegende Garça RealBoot aan steigerCapibaraSnorkelen in de Sucuri RiverKaaiman aan de oeverKaaimannen op de wegPantanalMan varend in kanoKaaimanRoutebord pousada Rio MutumDier in de PantanalPiranhajachtWeg onder waterLokaal huisjeGezin in de PantanalVogelsCapibaraKoeien op de TranspantaneiraBrug pousada Rio MutumKoeien in de weiBraziliaanse vrouw en kindTranspantaneiraEmoeCapibarasFaunaFaunaToekanRoutebordUitzicht PantanalPantanalToegangsweg TranspantaneiraVrouw vangt piranhaPousada in de PantanalVogel in de PantanalKaaimanHuisje in de PantanalBrug naar pousada Rio MutumToekan in de PantanalVogelOndergelopen wegPantanalBrug pousada Rio MutumCapibaraBraziliaans jongentjeWassen in de lokale rivierVrouw aan het wassen in de rivierTuiuiu in een Piuval boomHuis in de PantanalFauna in de PantanalPousada in de PantanalPantanalVis schoonmakenTuiuiu in de boomUitzicht pousada PiuvalBlauwe Ara in de boomWeg nabij pousada PiuvalAuto rijdend door waterFauna in de PantanalBraziliaans meisjeGrazend paard in de PantanalGevangen kaaimanTapirCowboy in de Pantanal


Algemeen

we kunnen er niet omheen, de belangrijke kleine lettertjes.

Een reis wekt altijd bepaalde verwachtingen, zowel van de reis zelf als van de gekozen bestemming. Je wilt graag genieten van een prettige en onbezorgde vakantie; PantanalTours probeert zo goed mogelijk aan je verwachtingspatroon te voldoen. Er zijn echter zaken waarop PantanalTours weinig of geen invloed kan uitoefenen zoals vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen, lokale gebruiken en/of elektriciteit die plotseling (tijdelijk) kan uitvallen. Vóór je je keuze maakt en je reservering bij ons onderbrengt willen wij je graag van een aantal belangrijke (reistechnische) zaken op de hoogte stellen. Lees onderstaande informatie dus s.v.p. zorgvuldig door waarmee je kunt voorkomen dat je voor teleurstellingen én voor minder aangename situaties tijdens je reis kunt komen te staan.

Geschillencommissie Reizen
PantanalTours committeert zich aan de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, welke in geval van een geschil tussen consument en PantanalTours optreedt als rechter met een voor beide partijen bindende uitspraak.

Aansprakelijkheid bij boeking
Degene die namens of ten behoeve van een ander (anderen) een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij minderjarigen moet schriftelijk worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming voor de reis hebben gegeven.

Aansprakelijkheid bij overmacht
Bij wijzigingen en/of vertragingen in vluchtschema's van luchtvaartmaatschappijen ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden, niet meegekomen bagage, kan PantanalTours niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten. Evenmin kan PantanalTours aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in het aangeboden reisprogramma of prijstabellen. PantanalTours kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, oponthoud of schemawijzigingen bij uitvoeringen door diensten van lokale agenten en service binnen en rond hotels die ontstaan zijn door weersomstandigheden, natuurrampen en 'acts of God'.

BTW
Indien tijdens de geldigheidsduur van onze aangeboden reizen de bestaande BTW voorschriften wijzigen zullen de reissommen ten gevolge hiervan worden aangepast.